brunch ikea adelaide Werk dichter bij huis

PRIVACY VERKLARING
Werkdichterbijhuis.nl  respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.werkdichterbijhuis.nl. (hierna; de site of WDBH). Werkdichterbijhuis.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

Doeleinden
Het doel van het plaatsen van uw persoonlijke- en baangegevens in combinatie met (diverse) gezochte (baan) locaties op de site is om andere deelnemers in staat te stellen contact met u op te nemen indien uw baanaanbod aansluit op een aanbod van een medelid of op datgene wat werkgevers/intermediairs aanbieden bij u in de buurt.

Algemene informatie
Voor werkdichterbijhuis.nl kan het interessant zijn te weten welke sites het meest bezocht worden en welke door werkdichterbijhuis.nl  aangeboden diensten het meest interessant zijn. Hiervoor kan WDBH bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan WDBH haar site en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijzen wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van de Site wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

Links
De site bevat links naar websites van derden. Werkdichterbijhuis.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.
Wijziging privacy policy
Indien werkdichterbijhuis.nl  mocht besluiten haar Privacy verklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy verklaring.
Vragen en verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van werkdichterbijhuis.nl  dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de contact link op de website. Op dit privacy beleid is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde nederlandse rechter.

Tessa H. Arnhem
Ik lees hier allemaal verhalen over files en reistijden en daar zit natuurlijk wel wat in, maar mijn motivatie voor het aanmaken van een zoekprofiel was gewoon omdat het lekker simpel is en mij veel zoekwerk bespaart. Ik vond het gewoon wel eens tijd voor een andere baan en als die dichter bij huis is dan is dat helemaal top. Have fun allemaal en succes dr mee. Meer verhalen