australia post Electronicareparateur functies in Barendrecht — Werk dichter bij huis

Gevonden Electronicareparateur functies in BarendrechtPlaats
Functie

Werkgever, Bernard G. Utrecht
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik geen deelnemer ben op deze website. Aangezien ik zelf een bedrijf run met een kleine honderd man ben ik niet op zoek naar een andere job. De reden dat mijn visie hier staat is omdat ik verhalen had gehoord over baanruil en mij zorgen maakte over mijn personeelsverloop. En of dat zou toenemen door een dergelijke aanpak als hier geboden. Mijn mening is inmiddels positief bijgesteld, wat ik de oprichters onlangs heb gemeld. Vandaar dat eea nu hier voor iedereen te lezen is geplaatst. Ik denk dat het goed is als we met zijn allen, werkgevers en werknemers en de overheid anders gaan denken over de huidige maatschappelijke problemen en daar ook naar handelen. De fileproblematiek is zo’n probleem en het staat in een directe relatie met de manier waarop we denken over werken, wonen en ons welbevinden. We leven immers niet om te werken. Het is wel belangrijk dat we werk doen wat zowel voldoening geeft, alsook een niet te zware belasting legt op het privéleven en het algemeen gevoel van welzijn. Je kunt wel van je personeel verlangen dat ze lange dagen maken en zich elke dag vroeg door de file wurmen om op tijd aanwezig ( ) te zijn, maar een juiste balans tussen werk en genoeg vrije tijd is op de lange termijn in ieders belang. Aanvankelijk zag ik deze website dus als een bedreiging voor mijn personeelsbestand, maar wanneer een werknemer de kwaliteit van zijn leven kan verbeteren dan is dat een stap die je niet kunt en niet wilt beletten. Wonen en werken in je eigen regio komt iedereen ten goede. Ik juich het daarom toe dat werknemers meer gebruik maken van de mogelijkheden op banen nabij de woonlocaties. Werkgevers zullen in toenemende mate ook de financiële en maatschappelijke voordelen hiervan inzien. Meer verhalen