australia post opening hours chirnside park Werk dichter bij huis

Disclaimer Werkdichterbijhuis.nl  (hierna te noemen 'de site'of WDBH)

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:
 
Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door werkdichterbijhuis.nl    uitdrukkelijk afgewezen. Werkdichterbijhuis.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
 
Informatie op deze site
Werkdichterbijhuis.nl  besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze site. Werkdichterbijhuis.nl wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolledigheden en onjuistheden in de site of via deze site weergegeven informatie.
Hoewel werkdichterbijhuis.nl alles in het werk zal stellen om de verwerkingn en/of verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.WDBH behoudt zich het recht voor de inhoud op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) te wijzigen.
 
Verwijzingen en hyperlinks
Werkdichterbijhuis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toegankelijkheid van de hyperlinks en verwijzingen naar andere sites.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij WDBH dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van werkdichterbijhuis.nl. of haar vertegenwoordiger Adapt BV.
Het bovenstaande is ook van toepassing op de domeinnamen vallende onder het houderschap van Adapt BV, zijnde: wisselvanwerk.nl, minderonderweg.nl, dichterbijhuiswerken.nl, werkdichtbijhuis.nl, vlakbijhuiswerken.nl, werkvlakbijhuis.nl, ruilwerk.nl, ruilvanwerk.nl,wisseljob.nl, jobwissel.nl ruilenvanbaan.nl vanbaanruilen.nl en ruiljob.nl.  
 
Virussen
Werkdichterbijhuis.nl  garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Sjaron, Breukelen
Als verpleegkundige werk ik in Amersfoort. Dat is vanaf Breukelen via een drukke weg en je moet dus heel erg rekening houden met de files, vaak files en vaker nog meer files! Op de A2 en ook altijd sta je vast rond Utrecht. Heb je dat gehad dan sluit je weer aan bij de A28 naar Amersfoort. Daar werd ik dus niet blij van, om het maar zacht uit te drukken. Ik ben nu op zoek naar een baan in de buurt van Woerden of Amstelveen. Elke dag check ik nu mijn persoonlijke pagina en bekijk het baanruilaanbod en natuurlijk de geselecteerde vacatures. De eerste de beste baan die dichter bij mijn woonplaats is en die ik leuk vind, daar ga ik op af. Meer verhalen