aldi australia Werken dichtbij huis nog steeds populair — Werk dichter bij huis

Werken dichtbij huis nog steeds populairZes op de tien personen uit de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking noemen een te lange reistijd de nummer één reden om niet voor een werkgever te kiezen.

Daarna spelen een lager salaris en het ontbreken van een goede eerste indruk een belangrijke rol in de keuze. Werken dichtbij en een baan in de buurt blijft dur hoog op de wensenlijst staan.

Te lange reistijd belangrijkste afhaakfactor bij baankeuze.

Het gebrek aan mobiliteit, zowel op de weg als op de huizenmarkt, remt de arbeidsmarktactiviteit en maakt dat de wervingscirkel van werkgevers in 2015 tot 55% kleiner wordt. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group - in opdracht van succesvolwerven.nl - uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), waarin 2010 ruim 15.000 personen zijn ondervraagd.

Mobiliteit is het grootste probleem bij het aantrekken van nieuwe werknemers.
Als belangrijkste reden niet te kiezen voor een werkgever noemt de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de tijd die het kost om de afstand tussen woonplaats en werk te overbruggen. Hiermee is reistijd al meerdere jaren achtereen voor werknemers de belangrijkste afhaakfactor. Naar verwachting zal reistijd ook de komende jaren het grootste knelpunt voor werknemers blijven. Het vormt een onderdeel van de algehele mobiliteitsproblematiek in Nederland: de files waardoor de reistijd voor eenzelfde reis zal toenemen van 60 naar 80 minuten (bron: Mobiliteitsbalans, 2010) en de sterk afgenomen verhuis-bereidheid doordat onder meer de huizenmarkt op slot zit. Dit resulteert in kleiner wordende wervingscirkels voor werkgevers. Naar verwachting zal het wervingsgebied in 2015 tot 55% kleiner worden. De regionale arbeidsmarkt zal daardoor nog verder aan belang winnen.

Naast mobiliteit haken veel werknemers af op het salaris en een slechte eerste indruk. “Veel werkgevers hebben dan ook geen wervingsprobleem”, aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group. “Veel werkgevers hebben een organisatieprobleem doordat zij bijvoorbeeld het aannameproces slordig invullen. In dat geval verlies je talent, nog voordat je het kunt aannemen.”

De top 10+ afhaakmotivatie bij nieuwe baan
Lange reistijd
Salaris (minder dan marktconform)
Geen goede eerste indruk
Geen goede naam/imago in de markt
Onregelmatige werktijden
Geen parttime mogelijkheden
Formele bedrijfscultuur
Niet goed/makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
Niet maatschappelijk verantwoord ondernemen
Veeleisend/hoge standaard
Lange sollicitatieprocedure
Flexibele werkplekken/geen vaste werkplek
Geen diversiteit in personeelssamenstelling
Geen goede website

Bron: Intelligence Group, P&O actueel.

Downloads bij dit artikel

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends