is nab open on saturday 13 procent geeft zijn baan cijfer 2 — Werk dichter bij huis

13 procent geeft zijn baan cijfer 2Een derde van de werknemers geeft baan een 7
                          &
13% geeft het maar een 2!

34 procent van de werknemers in Nederland geeft zijn of haar baan gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Per branche zijn er duidelijk verschillen te zien in hoe werknemers hun baan beoordelen. Werknemers werkzaam in de ICT en techniek zijn opvallend positief. Werknemers in de productiebranche geven hun baan het laagste rapportcijfer. Dat blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 respondenten. Naast de verschillen per branche, zijn er ook verschillen te zien tussen het soort contract dat de werknemer heeft, de leeftijd en geslacht. 

Branche

In de ICT beoordeeld 43 procent zijn of haar baan met een 8, in de techniek is dat 42 procent. Deze cijfers wijken veel af van de landelijke trend, waar slechts 29 procent van de werknemers zijn of haar baan een 8 toekent. In de productiebranche kent maar liefst 13 procent van de werknemers zijn of haar baan het cijfer 2 toe, terwijl het landelijk gemiddelde van werknemers die hun baan beoordelen met een 2 op 0.5 procent ligt. 

 

Leeftijd
Gekeken naar leeftijdscategorie beoordelen werknemers in de categorie van 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder hun baan het hoogst. Het gemiddelde ligt hier iets boven de 7. De overige leeftijdscategorieën kennen hun baan ongeveer hetzelfde cijfer toe, het gemiddelde ligt hier iets boven de 6.

 

Mannen versus vrouwen
Mannen en vrouwen geven hun baan ongeveer hetzelfde cijfer.Gemiddeld kennen zij hun baan een 7 toe, in lijn met de landelijke trend. Bij de hogere rapportcijfers is wel een klein verschil te ontdekken. 6 procent van de mannen geeft zijn baan een 9, tegenover 8 procent van de vrouwen.

Soort contract
Opgesplitst naar het soort contract blijkt dat gedetacheerde werknemers meer tevreden zijn over hun baan: 42 procent geeft zijn of haar baan een 8. Bovendien worden er in deze groep de meeste voldoendes uitgedeeld. Werknemers met een nulurencontract geven juist de meeste onvoldoendes.

 

Overgenomen van de redactie HRpraktijk.  Door: Siem Kannekens | 27 november 2012

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends