nab branch hours Irritaties door HNW? — Werk dichter bij huis

Irritaties door HNW?Irritatie door collega’s die te laat komen onder het mom van HNW?

Collega's die te laat komen. Vervelend voor wie een afspraak met ze heeft, maar wat maakt het uit als ze onder het mom van HNW thuis al de mail hebben weggewerkt en de file hebben vermeden? Toch ergert meer dan de helft van de werknemers zich aan collega's die te laat komen, volgens een online peiling van Monsterboard. Opvallend (grappig zelfs) is dat bijna een derde hiervan zelf ook wel eens te laat is! Desondanks doet dit hoge percentage de vraag rijzen of Het Nieuwe Werken (HNW) waarvan flexwerken een centraal onderdeel is, misschien toch leidt tot scheve gezichten en extra spanning op het werk? Volgens marketingdirector Rikke Wivel van de banensite is de ergernis tweeledig. "Mensen raken geïrriteerd door collega's die altijd te laat zijn en collega's die niet laten weten dat ze laat zijn." Het eerste geldt vooral voor banen met vaste werktijden waarin flexwerken eigenlijk niet kan. Maar in bedrijven waar het HNW wel goed mogelijk is, kan laat op het werk komen ook spanning geven. "Als je iemand nodig hebt en hij of zij is er niet en je weet niet hoe je hem of haar kunt bereiken, geeft dat irritatie." Het is volgens Wivel ook een kwestie van geven en nemen. Als werknemers het gevoel krijgen dat een flexwerkende collega alleen neemt door bijvoorbeeld buitensporig veel werktijd privé te gebruiken, leidt dat tot spanning. " HNW maakt het makkelijker om privé en werk te combineren. Maar het betekent dat je ook beschikbaar bent als het bedrijf je nodig heeft." Als daar misbruik van wordt gemaakt, ondermijnt dat het draagvlak voor HNW.

experiment O2:
De helft van de werknemers die thuis werkt, besteedt de bespaarde reistijd aan het werk.

Dat is de ervaring die de Britse Telecom-maatschappij O2 heeft opgedaan tijdens het eendaagse “grootste thuiswerkexperiment ooit”. Op 8 februari 2012 heeft O2 zijn hoofdkantoor in Slough (UK) op slot gedaan. Waardoor zo’n 2.500 werknemers hierdoor een dag moesten thuiswerken. Met dit experiment onderzoekt het telecombedrijf de mogelijkheden en grenzen van thuiswerken. Directe aanleiding hiervoor is de verkeerschaos die deze zomer in Engeland wordt verwacht als gevolg van de Olympische Spelen.

1.000 extra werkuren
Uit de eerste resultaten blijkt dat de 2.500 werknemers tijdens deze thuiswerkdag gezamenlijk 1.000 uur extra hebben gewerkt. De reden hiervan is dat 52% van de thuiswerkers de bespaarde reistijd gebruikte om te werken.  De overige werknemers benutten de tijdwinst voor zichzelf: bijvoorbeeld door uit te slapen (16%) of door meer tijd aan het gezin te besteden (14%). Uit de evaluatie blijkt verder dat 36% van de werknemers de thuiswerkdag productiever vond dan een gewone kantoordag. Voor 52% maakte het weinig uit.

Tussen Utrecht en Amersfoort 3000 auto’s minder inde spits

Een half jaar na de start van Spitsvrij is een tussenstand opgemaakt. Daaruit blijkt dat de belangstelling groot is en dat de deelnemers veel minder in de spits rijden. 9% van de mensen die vaak in de spits tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum rijdt, doet mee aan Spitsvrij. In de eerste zes maanden rijden die deelnemers ruim 40% minder in de spits. Dat betekent dat er iedere dag 3.000 minder auto's in de spits rijden. Bijna 2% van alle auto's is uit de spits verdwenen in de driehoek.

De dinsdag en woensdag worden gemeden

Spitsvrij deelnemers mijden de spits gemiddeld twee van de vijf dagen. Opvallend is dat zij dat vooral op de dinsdag en de woensdag doen, de drukste dagen in de driehoek. Daarmee doen de deelnemers precies wat Spitsvrij beoogt: het verkeer spreiden tijdens de drukste tijden. Voor de deelnemers is er naast de beloning op deze dagen ook nog eens de winst van het mijden van de drukte op de weg. Dat is naast de beloning ook een belangrijke drijfveer om mee te doen, zo blijkt uit de enquête onder deelnemers. Spitsvrij richt zich op mensen die minstens vijf keer per week in de spits van of naar hun werk rijden. In totaal zijn dat 60.000 mensen, daarvan doen er ruim 5.400 aan Spitsvrij mee. Daarmee is het maximum aantal deelnemers bereikt. Er is inmiddels een reservelijst van belangstellenden. De deelnemers aan Spitsvrij ontvangen aan het begin van de maand een startsaldo. Per keer dat zij wel in de spits rijden gaat daar een bedrag van af. Gemiddeld ontvangen de deelnemers een beloning van rond de 30 euro per maand. De meeste deelnemers kiezen er voor om eerder of later naar of van hun werk te gaan. Ook thuiswerken en het openbaar vervoer zijn goede alternatieven.

1,5 miljoen minder kilometers per maand
Spitsvrij deelnemers rijden in een periode van 4 weken 1,5 miljoen kilometers minder in de spits. Netto levert dat een besparing op van 600.000 kilometer (omdat een deel van de deelnemers op een ander tijdstip wel rijdt). En dat komt neer op een verminderde CO2 uitstoot van 1 kiloton per jaar.

Dat is vergelijkbaar met het isoleren van de muren en daken van 600 woningen of het plaatsten van 3.500 zonnepanelen. Daarmee heeft Spitsvrij ook een positief effect op het milieu.

 

Spitsvrij komt voort uit het Regionaal Koepelconvenant Mobiliteitsmanagement dat een groot aantal ondernemers- en overheidsorganisaties uit de regio heeft getekend. Spitsvrij is tevens een van de regionale mobiliteitsprojecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van de plannen voor een betere benutting van de infrastructuur. De provincie Utrecht is namens alle partijen opdrachtgever voor Spitsvrij.

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends