australia post hours Baanruilmatches stijgen — Werk dichter bij huis

Baanruilmatches stijgenVerdubbeling baanruilmatches bij WERKdichterbijhuis.nl                  

ANP 22 december 2011
De baanruil- en vacaturesite WERKdichterbijhuis.nl heeft tot en met het derde kwartaal 2011 ten opzichte van het jaar daarvoor, een stijging van 120% gerealiseerd in het aantal matches onder de gratis ingeschreven baanzoekers op de website. In de periode oktober tot en met de eerste week december 2011 heeft deze trend zich gecontinueerd met 33% stijging. Baanruilmatches tussen de deelnemers op de website ontstaan indien minimaal twee (werkzame) personen een gelijkwaardige functie hebben en tegengesteld woon- werkverkeer. De website is opgezet vanuit de gedachte dat het inefficiënte woon- werkverkeer en filehinder verminderd kunnen worden door de reisafstanden voor woon werkverkeer te verkleinen en baanzoekende forensen hierover met elkaar contact te laten leggen. Dit is mogelijk door werknemers die een baan dichter bij hun woonlocatie zoeken minder afhankelijk te laten zijn van de geplaatste vacatures en juist te laten profiteren van de nog niet zichtbare, toekomstige vacatures. Deze zijn er potentieel in ruime mate als gevolg van de vertrekintenties van forenzen die overwegen om in de nabije toekomst een andere baan te gaan zoeken. Op de website kunnen baanzoekers met een profiel op de website onderling in een volkomen privacy veilige omgeving, deze baaninformatie met elkaar delen en op reageren. Tenminste, wanneer de condities van de profielen met elkaar matchen.

Kostenbesparing en kansen voor werkgevers en werknemers
Baanmatches die leiden tot onderling contact voor een beoogde ruil, bieden werkgevers en forensen interessante kansen en mogelijkheden met flinke kostenbesparingen en tijdswinst als gevolg. Zodra de personeelsmanagers betrokken worden in het proces, wat op enig moment het geval zal zijn, kunnen deze alsnog beslissen om het voordeel van de direct beschikbare en gelijkwaardige kandidaat wel of niet te benutten. De kandidaat is vanzelfsprekend altijd een werknemer die conform de opzet van de website bij wijze van spreken “om de hoek van het bedrijf” woont. Een logisch gevolg van het feit dat het een baanzoeker is die op de website werk dichter bij huis zocht. Dit kan een bedrijf flink in de mobiliteits- en verzuimkosten schelen met een duurzaam effect, niet in het minst op het welzijn en de arbeidstevredenheid van de werknemer. Iets wat bedrijven die zich bezighouden met Het Nieuwe Werken (HNW) ook zal aanspreken. De oprichter van WERKdichterbijhuis.nl, Dhr. Dekker van Adapt BV, geeft aan dat cijfers omtrent de uiteindelijk gerealiseerde baanruilingen niet voorhanden zijn. De persoonlijke contacten tussen forenzen spelen zich immers buiten het zicht van de website af, wat niet meetbaar is. Gelet op de promotionele waarde van een aansprekende ruil, geeft de website aan deelnemers de tip zich met een gerealiseerde baanruil te melden, waarmee zij vervolgens kans maken op een reisvoucher.

Mobiliteitsconcept populair
Met de recente komst dit voorjaar van twee nieuwe websites die de mobiliteitsfilosofie van WERKdichterbijhuis.nl hebben overgenomen en ook inspelen op ‘dichtbij werken’, blijkt dat er nog voldoende voedingsbodem is om op de behoefte van forenzen op kortere woon werkafstanden in te spelen. Ondanks de komst van de concurrerende websites waaronder werkendichtbij.nl van de Persgroep, heeft de groei van het aantal bezoekers en deelnemers zich bij WERKdichterbijhuis.nl gestaag voortgezet. Volgens de oprichter is dit mede te danken aan de lage inschrijvingsdrempel en het geringe aantal persoonlijke gegevens die nodig zijn om deelnemer te worden op de website. Maar ook de overzichtelijke bundeling van vacatures voor de forenzen wordt goed gewaardeerd door de gebruikers. Aangezien niet iedereen interesse heeft in de geboden baanruilmogelijkheden biedt de website de deelnemers een extra gebruiksgemak bij het zoeken naar een baan. Hiertoe worden de vacatures van een aantal gerenommeerde samenwerkingspartners overzichtelijk gebundeld en doorgeplaatst op de persoonlijke pagina’s van de deelnemers. Waarmee een breed en makkelijk doorzoekbaar totaalaanbod van vacatures en ruilbanen wordt geleverd.

Uitbreiding van de activiteiten in 2012
In 2012 zullen de marketingactiviteiten rond de website verder worden uitgebreid en zal er gemikt worden op schaalvergroting en het uitbreiden van het aantal partnerships. In 2011 werd de eerste regionale versie, Haaglanden.werkdichterbijhuis.nl gelanceerd die in een regionaal samenwerkingsverband tot stand is gekomen. Het verder uitrollen van dergelijke regionale versies van WERKdichterbijhuis.nl vormt een strategisch onderdeel van de plannen voor 2012 en verder.

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends