post office kalgoorlie opening times Omgaan met signalen van dreigend ontslag — Werk dichter bij huis

Omgaan met signalen van dreigend ontslagDreigend ontslag: dit zijn de signalen en zo ga je ermee om

Welke signalen wijzen op een dreigend ontslag en hoe kun je daar het beste op reageren?
Lees het advies van Carien Karsten.

Carla werkte al meer dan tien jaar als projectmanager bij een multinational, ze deed veel extra werk, verving regelmatig de directeur en verwachtte hem te zullen opvolgen. In plaats daarvan kreeg ze in een functioneringsgesprek te horen dat het leek alsof ze haar drive kwijt was. Een week later stortte ze in en meldde zich ziek. Haar omgeving zag de bui al hangen: dat wordt ontslag. Zelf kon ze dat niet geloven. Zoiets zou het bedrijf nooit doen, zeker niet met zo'n loyale medewerker als zij. Maar ze had het mis.

Onverwachts ontslagen
Ook zonder ingrijpende, aangekondigde reorganisatie of langdurig bijgehouden dossier over hoe slecht je functioneert en maar niet verbetert, kun je ontslagen worden. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf een nieuwe koers wil varen waar jij volgens het management net niet in past. Of om andere nog veel schimmigere redenen, waar je de vinger niet op kunt leggen en die je ook nooit precies te horen krijgt. En ‘zomaar' mensen ontslaan, wordt nog veel eenvoudiger als in 2014 het ontslagrecht wordt vereenvoudigd, zoals een meerderheid van de Tweede Kamer wil.

Hoe herken je een dreigend #ontslag en hoe kun je daar het beste op reageren? Lees het advies van Carien Karsten.  Als je onverwachts te horen krijgt dat je werkgever van je af wil, voel je je onrechtvaardig behandeld, je bent boos en weet je geen raad. Je zit ontslagen thuis, maar de energie ontbreekt je om de draad weer op te pakken. Wees daarom alert op de voorbodes van ontslag en handel op tijd.

Deze signalen kunnen voorbodes zijn van dreigend ontslag

•De relatie met je leidinggevende is in korte tijd bekoeld, je wordt afgerekend op zaken die je niet in de hand hebt en je prestaties blijven onderbelicht.
•Er is een nieuwe raad van bestuur, raad van toezicht of raad van commissarissen die wil verjongen, nieuw bloed wil, een agressievere koers wil varen, andere doelgroepen wil aanspreken.
•Je wordt uitgenodigd voor een gesprek over ‘hoe je van meerwaarde kunt zijn voor het bedrijf'.
•Je stagiaire of de nieuwe medewerker met social media-kennis wordt als eerste gevraagd bij een werkgroep of vergadering aan te schuiven
•Er wordt iemand tussen jou en de directeur geplaatst als leidinggevende, waardoor je toegang tot de directeur sterk vermindert.
•Je baas maakt tijdens een gesprek een afwezige indruk, zit wat met zijn iPhone te rommelen, je voelt dat je er niet meer toe doet.
•De bedrijfscultuur wordt: je moet leveren of je vertrekt.

•Informatie wordt niet doorgegeven, afspraken worden verzet naar tijden waarop je niet kunt, leuke projecten gaan naar iemand anders.

Ga direct solliciteren

Zonder meteen paranoïde te worden, is het belangrijk om dit soort signalen serieus te nemen en om met iemand buiten je bedrijf, of met een collega die je vertrouwt, te praten over wat je ziet gebeuren en waar je bang voor bent. Als je de kans op ontslag reëel acht, wacht dan niet op een mogelijke vertrekregeling maar ga meteen op zoek naar iets anders. Je hebt de beste papieren voor een nieuwe baan als je nog volop aan het werk bent en er nog geen geruchten de ronde doen dat je ‘eruit moet'.

Mocht je net als Carla ziek thuis zitten omdat je je onrechtvaardig behandeld voelt en totaal gevloerd bent, zoek dan niet de confrontatie met je baas maar probeer - eventueel met steun van een hulpverlener of coach - zo snel mogelijk je werk weer op te pakken, om van daaruit naar een nieuwe baan te solliciteren.

Uiteindelijk was dat wat Carla deed. Met het loslaten van haar boosheid en de oriëntatie op een nieuwe baan, werd ze zich er ook van bewust hoe haar werk de laatste jaren haar identiteit was gaan bepalen. Daar had ze geen zin meer in. Ze ging op zoek naar een nieuwe functie die ook genoeg ruimte bood voor haar privéleven. Alleen al door op een nieuwe manier naar het belang van werk te kijken, kreeg ze zoveel energie dat ze al snel een goed aanbod elders kreeg. Haar werkgever had spijt toen ze ontslag nam, bood haar een nieuwe functie aan, maar daarvoor was het te laat.

Door Carien Karsten.
Overgenomen van intermediair.nl

10-06-2013

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends