times for post sydney veranderingen loon in 2014 — Werk dichter bij huis

veranderingen loon in 2014Je loon in 2014: wat verandert er voor werknemers?

Ga je er door overheidsmaatregelen op vooruit of achteruit qua loon in het nieuwe jaar?
De belangrijkste veranderingen in 2014 op een rij. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken zullen de meeste Nederlanders blij worden van hun eerste loonstrookje in januari. Volgens hem gaan werknemers met lage inkomens er tot drie procent op vooruit. Dat is het gevolg van een (tijdelijke) verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf.

De beloningsspecialisten van de Hay Group berekenden begin december dat Nederlandse werknemers in 2014 een gemiddelde salarisstijging van 2,3 procent kunnen verwachten.We zetten de belangrijkste overheidsmaatregelen voor werkenden op een rij, die invloed hebben op het loon:

Inkomstenbelasting in 2014
Het tarief in de eerste schijf inkomstenbelasting gaat per 1 januari 2014 omlaag. Je gaat dus minder inkomstenbelasting betalen over je inkomsten in schijf 1. De belastingschijven zelf worden niet aangepast aan de inflatie.

Algemene heffingskorting en arbeidskorting
Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Dat pakt negatief uit voor mensen met een hoger inkomen. Zij krijgen daardoor minder korting op hun belasting. Ook de arbeidskorting wordt meer afhankelijk van het inkomen gemaakt.

Als je inkomen binnen de 2e tariefschijf valt en je fiscale partner is na 31 december 1962 geboren, wordt de algemene heffingskorting lager. Voor lonen tot circa 40.000 euro stijgt de arbeidskorting, waardoor je minder belasting over je loon betaalt. Voor lonen daarboven daalt de arbeidskorting, waardoor je meer belasting betaalt. 

Ontslagvergoeding in 2014
Raak je in 2014 je baan kwijt, dan kan je per 1 januari je ontslagvergoeding niet meer onbelast omzetten in een stamrecht. Dat betekent dat je direct belasting betaalt over een ontslagvergoeding. Heb je nu al een stamrecht of een stamrecht-bv? Of heeft je werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 overgemaakt? Dan kun je in 2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling: als je het totale stamrecht in 2014 in 1 keer laat uitbetalen, is tachtig procent van dat bedrag belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.

Auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2014 worden de normen voor de bijtelling van zakelijke auto’s voor de derde keer aangescherpt. Zo kan het zijn dat je dan een veel hoger bedrag op je inkomen moet bijtellen, dan een collega met dezelfde auto uit 2013. De bijtelling van 14 procent geldt straks alleen nog maar voor auto’s op benzine of aardgas die 88 gram CO2 per vierkante meter of minder uitstoten. Nu is dat nog 95 gram. Voor de bijtelling van 20 procent gaat de grens omlaag van 124 gram naar 117 gram.

Dieselauto’s mogen maximaal 85 gram CO2 per vierkante meter uitstoten (nu nog 88 gram) om in aanmerking te komen voor de verlaagde bijtelling van 14 procent. Voor de bijtelling van 20 procent ligt de limiet volgend jaar op 111 gram (in plaats van 112 nu). De vrijgestelde bijtelling voor auto’s die minder dan 51 gram CO2 per kilometer uitstoten vervalt. Voor deze wagens gaat een bijtelling van 7 procent gelden.

Lagere pensioenopbouw
Door het pensioenakkoord kunnen werknemers vanaf 2014 minder belastingvrij pensioen opbouwen. De jaarlijkse opbouw gaat in 2015 omlaag van 2,25 naar 1,875 procent van het inkomen. De opbouw begint eerder (op je 21ste in plaats van je 25ste) en eindigt later, omdat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat.

Die zes jaar extra werken compenseert het lagere opbouwpercentage, zodat werknemers nog steeds zouden uitkomen op een pensioen van 70 procent van hun gemiddeld verdiende loon. Het verlies aan opbouw kun je alleen repareren door nog langer door te werken, of door extra spaargeld opzij te zetten. Volgens de minister wordt je blij van je loonstrookje in 2014. Maar regelingen rond leaseauto en pensioen op de schop 

AOW-leeftijd omhoog
Per 1 januari wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend. Je ontvangt dus je eerste AOW-uitkering twee maanden na de dag waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Volgens minister Asscher zien gepensioneerden wel een positief loonstrookje van de AOW en het pensioenfonds in de bus vallen. Ze merken een toename met 1 tot 1,25 procent.

                           

Overgenomen van intermediair.nl / Bron: Volkskrant, Hay Group, Overheid.nl

 

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends