sydney post opening hours 25 jaar en te oud voor baan? — Werk dichter bij huis

25 jaar en te oud voor baan?‘Je bent 25, dus echt te oud’

Een verkoopster afwijzen per voicemail dat ze echt te oud is voor een functie is niet zo handig, want leeftijdsdiscriminatie is bij wet verboden. Bovendien stapte de afgewezen verkoopster voor een baan bij Esprit –van nog maar 25 jaar- ermee naar het College voor de Rechten van de Mens.

De afgewezen kandidate schreef de inhoud van de voicemailbericht op. Esprit ontkende de inhoud van de voicemail niet. Daaruit bleek dat de vrouw voor de functie werd afgewezen, omdat ‘Esprit haar echt te oud vindt’ en dat het bedrijf op zoek is naar iemand onder de 23 jaar. Daarmee kan het bedrijf de loonkosten drukken.

Maar het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in het voordeel van de afgewezen verkoopster, omdat Esprit ‘jegens de vrouw verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de afwijzing voor de functie verkoper’.

Onderscheid naar leeftijd niet toegestaan
Je zou denken dat iedereen inmiddels wel weet dat sollicitanten afwijzen vanwege hun leeftijd in de regel niet mag. Dat verbod geldt ook als er geen sprake is van regelrechte discriminatie, maar alleen van budgettaire overwegingen.

Esprit voerde nog aan dat het personeel ‘een goede afspiegeling moet zijn van de klantengroep en de maatschappij om de doelgroep beter te bereiken’. Maar het College vindt dat het bedrijf hiermee voorbij gaat aan de overige kwaliteiten van kandidaten die niets met leeftijd te maken hebben.

Uitzondering geldt hier niet
Er zijn wel wettelijke uitzondering op het verbod van leeftijdsonderscheid. Bijvoorbeeld als een werkgever de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdsgroepen wil bevorderen. Maar die bepaling was hier volgens het College duidelijk niet van toepassing.

Overgenomen van Personeelsnet- zie artikel

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends