nab opening time Automobilisten begrijpen flitsmeldingen niet — Werk dichter bij huis

Automobilisten begrijpen flitsmeldingen nietMeerderheid automobilisten begrijpt flitsmeldingen niet
De meldingen van flitslocaties en snelheidscontroles die op de radio worden uitgezonden, worden weliswaar gehoord door drie kwart van de luisteraars, maar al te vaak geheel niet begrepen. Zo luidt een van de conclusies van een online poll in combinatie met een op tankstations gehouden enquête onder ruim 575 forensen. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de op vermindering van de files gerichte vacaturesite WERKdichterbijhuis.nl.

Vaak onbegrepen getallen- en letterbrij
Iedereen die wel eens naar de radio luistert kent het wel, steevast volgt na het nieuws een lange letter- en getallenbrij ‘Op de N69 bij 14.5, de N65 bij 15.9, de N58 bij 18.5 de A12 bij 144.5 en op de A13 Richting Den Haag bij 17punt4’ etcetera. Automobilisten blijken uit die informatiestroom, terwijl ze geacht worden op het verkeer te letten, slechts in beperkte mate te kunnen distilleren om welke flitslocaties het precies gaat. Uit het onderzoek komt naar voren dat 56 procent van de ondervraagden ‘niet of slechts soms’ begrijpt waar de vermelde flitsers staan. De meerderheid van de persoonlijk ondervraagden gaf aan wel op te letten of de flitsers op de geplande route liggen. Terwijl 23% van de on-line deelnemers aan de poll, toegaf dat de meldingen op de radio meestal al weer voorbij waren tegen de tijd dat men zich bedacht er aandachtig naar te luisteren. ‘Wellicht omdat voor velen de hectometerbordjes waarnaar verwezen wordt nauwelijks te lezen zijn’ aldus Arjan Dekker, coördinator van het onderzoek. ‘Automobilisten op de middelste of linker rijbaan, waar de hardrijder meestal vertoeft, kunnen die bordjes die rechts in de berm geplaatst zijn nauwelijks zien. Daar komt bij dat een echte snelheidsduivel andere methoden en technieken gebruikt om te weten waar hij zijn voet van het gas moet halen’. Wat ook wordt aangegeven door 17% van de ondervraagden.

Flitsen lucratieve erfenis uit de jaren ‘60
Flitsen van snelheidsovertreders gebeurt al zo’n 45 jaar. De vaste flitspaal werd In 1958 voor het eerst gefabriceerd door een Haarlemmer en de eerste flitspalen werden in deze stad al in1966 als roodlichtcamera ingesteld. In nog geen 40 jaar werd flitsen en bekeuren Big Business voor de overheid. Zo werden er in 2004 in Nederland per jaar al ongeveer 7,3 miljoen snelheidsovertredingen geregistreerd op een toenmalig autobestand van iets minder dan 7 miljoen. In het jaar 2007 kon Nederland zich al verheugen op een recordaantal van tien miljoen snelheidsboetes, zo bleek uit cijfers van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). Het bureau verwachtte toen de top was bereikt. Maar de bonnenjacht leverde een levendige productie van prenten op. Vooral met betrekking tot de trajectcontroles, want deze leverden nog meer boetes op namelijk 2,4 miljoen. Nederland telde per 1 januari 2011 ongeveer 1400 flitspalen. Het overgrote deel van de boetes, 6,5 miljoen, werd ook voor snelheidsovertredingen uitgeschreven. Het goede nieuws is dat er in 2011 in de vergelijkbare periode 13% minder boetes werden genoteerd, “maar” 5,6 miljoen. De afname komt vooral doordat er dit jaar minder radarcontroles en trajectcontroles zijn uitgevoerd, aldus een woordvoerder van het landelijk parket. Volgens de zegsman leidt een kleine afname van het aantal grootschalige verkeerscontroles tot een behoorlijk daling van het aantal boetes.

Snelheidcontroles op de radio langste tijd gehad
Ondanks het veel voorkomende onbegrip worden de flitsmeldingen op de radio door de meerderheid van de ondervraagden nog wel nuttig gevonden. De vraag is echter, voor hoe lang nog? Met de toename van het gebruik van TomTom en nieuwe slimme apps voor op de smartphone zijn automobilisten vaak al beter geïnformeerd en kunnen zij alleen die informatie opvragen die voor hen van belang is. Als dit gebruik zich voortzet kunnen we misschien een keer verlost worden van de ellenlange monotone cijferbrij op de populaire zenders. Zeer actief met het doorgeven van de flitslocaties zijn de meeste luisteraars zelf echter niet, slechts 5% van de ondervraagden gaf aan zelf wel eens een flitser te hebben doorgebeld. Maar dat het gebruiken van actuele informatie van de weggebruikers een slimme insteek is, blijkt wel uit de populariteit van flitsservice.nl en de smartphone app ‘flitsers’ die ook handig gebruik van maakt van actuele informatie van het netwerk van eigen gebruikers van de app. Prettige bijkomstigheid is dat menig ondervraagde aangaf dat goede informatie over flitslocaties wel scheelt in de portemonnee. Meer over het onderzoek en feedback van de ondervraagden is te vinden op de website van WERKdichterbijhuis.nl.

 

Downloads bij dit artikel

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends