australia post Fileleed reden voor baanswitch — Werk dichter bij huis

Fileleed reden voor baanswitch


Randstad onderzoek onder werkenden in Nederland: fileleed reden voor baanswitch

Half miljoen mensen overwegen op te stappen vanwege files

Zes procent van de werkenden in Nederland overweegt als gevolg van een langere reistijd een andere baan dichter bij huis te zoeken. Dit betekent dat circa een half miljoen mensen in Nederland zo zwaar tabak hebben van de files en van de vertragingen in het openbaar vervoer, dat ze over opstappen denken. Het Nederlandse bedrijfsleven kan dus voor de komende tijd rekenen op extra verloop – met alle extra wervingsproblematiek van dien – als gevolg van files en OVvertragingen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Randstad door Blauw Research liet uitvoeren onder 809 werkenden in

Nederland. Het onderzoek toont aan dat de fileproblematiek voor veel onvrede zorgt onder werkenden en steeds vaker als vertrekreden wordt genoemd. Binnen de groep forenzende werkenden die het vaakst en het langst vertraging hebben, overweegt zelfs 20 procent de overstap te maken naar een andere werkgever om van de lange reistijden af te zijn.

 

Twee miljoen mensen reizen langer
Een substantieel deel van de werknemers heeft wel structureel last van files of vertraging. Uit het onderzoek komt naar voren dat 12 procent van alle werknemers in Nederland – in totaal een miljoen mensen – elke werkweek minimaal drie dagen of meer te kampen heeft met een langere reistijd als gevolg van files en vertraging in het openbaar vervoer. In totaal is een kwart van alle werknemers wekelijks minimaal één keer per week langer onderweg van of naar het werk.

Deze werknemers zitten overigens zonder vertraging al aan de grens van datgene dat ze aanvaardbaar vinden: deze grens ligt gemiddeld bij 1 uur en 18 minuten per dag. Werknemers zijn nu zonder vertraging al 1 uur en 21 minuten kwijt.

 

Het probleem wordt groter
Een interessante uitkomst is dat veel werkenden menen dat het probleem steeds groter wordt. Twee op de drie werknemers met wekelijks vertraging ervaren dat de reistijd de afgelopen vijf jaar structureel is toegenomen als gevolg van files of vertraging in het openbaar vervoer. Het merendeel binnen deze groep is dan ook niet tevreden met de tijd die men kwijt is om van en naar het werk te reizen. Het onderzoek geeft ook inzicht in de offers die de ‘slachtoffers’ van fileleed moeten brengen. Maar liefst een vijfde van deze werkenden slaapt elke werkdag minder dan gewenst als gevolg van de dagelijksevertraging. Drie op de tien werknemers binnen deze groep geven aan dat het bovendien wekelijks ten

koste gaat van werktijd zelf. 37 procent besteedt daarnaast week in week uit minder tijd dan men lief is aan de partner en 21 procent aan de kinderen.

Wat te doen?
Om de gevolgen van de files en de OV-vertragingen te beperken, deelt 36 procent van de meest getroffen forenzen zijn uren flexibel in. Van deze groep werkt 11 procent structureel minder en 14 procent compenseert zelfs door te werken in de auto. De werknemers die veel file rijden of vertraging in het OV oplopen, vinden dat werkgevers hen kunnen

ondersteunen door flexibele werktijden mogelijk te maken en door thuiswerkmogelijkheden te bieden. Circa de helft van de werknemers met wekelijks vertraging klaagt dat hun werkgever onvoldoende mogelijkheden voor thuiswerken biedt. Bovendien geeft een kwart van de werknemers met wekelijks vertraging aan dat hun werkgever het niet toestaat werktijden flexibel in te vullen, terwijl de helft hier wel behoefte aan heeft. Pleidooi: serieuze aandacht voor flexibele werktijden en thuiswerken Voor algemeen directeur Jan Vermeulen van Randstad Nederland maakt het onderzoek duidelijk dat op de korte termijn werkgevers tegemoet moeten komen aan medewerkers om het file- en vertragingsleed

voor deze groep te verkleinen. “Anders riskeer je een verlies van kennis. Je moet proberen de goede mensen te behouden. Op de lange termijn zullen selectiecriteria voor een functie aangepast moeten worden. Reistijd speelt dan een rol in plaats van afstand tot het werk.”

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends