australia post opening times Forensen pakken steeds vaker de fiets — Werk dichter bij huis

Forensen pakken steeds vaker de fietsSteeds meer forensen gaan door weer en wind per fiets van en naar hun werk.
Ten opzichte van vorige jaar steeg het aantal personen dat met de fiets naar het werk gaat, met zes procent. Deze stijging zette zich voort in de eerste maand van 2010. Toen vond een toename van 21 procent plaats. Aldus een enquete uitgevoerd in opdracht van Adapt bv ism WERKdichterbijhuis.nl

Een uitgebreid online enquêteonderzoek onder 1.400 forensen in 2008, 2009 en januari 2010 toont de opmerkelijke verschuivingen van het reisgedrag van forensen aan. Op de vraag ‘hoe ga je dagelijks naar je werk’ werd in 2008 door negen procent aangegeven per fiets naar de werkvloer te gaan, in 2009 is dat aantal bijna verdubbeld tot zestien procent.

Woon- werkverkeer

De testuitslag geeft door middel van een profielschets en een indicator aan in hoeverre de deelnemende forens toe is aan verandering. De uitslag zet de deelnemer ook aan na te denken over zijn reisgedrag voor woon- werkverkeer.

Van de respondenten:

·        
reist tien procent met het openbaar vervoer naar het werk
·        
reist ruim 70 procent met de auto naar het werk;
·        
wisselt een klein percentage deze twee vervoersvormen af;
·        
heeft een meerderheid van de forensen een voorkeur voor wonen en werken in de eigen regio, getuige het aantal respondenten dat aangeeft weinig op te hebben met een reistijd langer dan drie kwartier per dag. Dit aantal is met vijf procent toegenomen, van 54 procent naar bijna 60 procent. Het voorlopige cijfer over de eerste maand van 2010 toont ook hier een scherpe stijging;

·         gaf driekwart in januari 2010 aan dat 45 minuten reistijd de bovengrens is. Ongetwijfeld speelt hierbij een rol dat er begin 2010 veel sneeuw- en verkeershinder is geweest, wat onmiskenbaar zijn weerslag had op de irritaties van de weggebruikers.

Tip: U kunt aan de werknemer de aankoopprijs van de fiets vrij vergoeden tot een bedrag van € 749 (inclusief btw). Alles boven dit bedrag mag u niet vrij vergoeden. Heeft de werknemer een eigen fiets, dan kunt u hem een vrije vergoeding geven van € 0,19 per kilometer voor zowel woon-werkverkeer als zakelijk verkeer.


Door Lianne Bouman, redactie HRpraktijk. 10 maart 2010

Downloads bij dit artikel

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends