nab closed hours Meenemen blikje cola reden voor ontslag — Werk dichter bij huis

Meenemen blikje cola reden voor ontslagMeenemen colablikje reden voor ontslag op staande voet

Een werknemer neemt regelmatig op vrijdag blikjes cola mee uit het magazijn van de werkgever. De blikjes worden met collega’s tijdens de middagpauze opgedronken. De werknemer erkent uiteindelijk dat hij de blikjes heeft meegenomen. De werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege dringende redenen.

De werknemer is sinds 1 oktober 1986 in dienst bij een ziekenhuis in de functie van medewerker service bij de afdeling logistiek. In de periode van juni 2012 tot en met oktober 2012 neemt de werknemer regelmatig op vrijdag 3 à 4 blikjes cola mee, die tijdens de middagpauze met collega’s worden opgedronken. De werkgever vraag tijdens een gesprek met de werknemer of hij recent zaken heeft weggenomen uit het magazijn. De werknemer ontkent en blijft na confrontatie met camerabeelden bij zijn ontkenning.

Ontbinding wegens dringende reden
Tijdens een vervolggesprek – in aanwezigheid van een juridisch medewerker van een vakbond – erkent de werknemer alsnog. De werkgever stelt de werknemer op non-actief en start een gerechtelijke procedure. De rechter wordt verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een dringende reden. De rechter constateert dat de werknemer meermalen zaken heeft verduisterd, en zijn gedrag in eerste instantie heeft ontkend en pas na confrontatie met harde feiten heeft erkend.

De werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gedragingen, en kan de schuld niet op zijn collega’s afschuiven. De relatief geringe waarde van de colablikjes doet aan de ernst van de gedragingen niets af, en zijn op zichzelf voldoende grond voor een ontslag op staande voet. De gevolgen van het ontslag voor de werknemer, mede gelet op de lengte van zijn dienstverband, zijn leeftijd en eenzijdig arbeidsverleden, wegen ook niet op tegen de aard en ernst van de gedragingen. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder aan de werknemer een vergoeding toe te kennen.

 

Overgenomen Van de redactie HRpraktijk | 14 maart 2013

Door: mr. Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten 

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends