nab opening hours bonus voor Werkdichterbijhuis — Werk dichter bij huis

bonus voor Werkdichterbijhuis


Eén maandsalaris voor andere baan dichter bij huis.

Dit bleek uit een onlangs gehouden in opdracht van de website werkdichterbijhuis.nl. De website bood naast de enquête, filerijders tevens een online baancheck aan, waarmee men direct inzicht kon krijgen op de beschikbaarheid van een andere baan nabij de woonlocatie. Menig geënquêteerde gaf aan dat een financieel extraatje in hun ogen een effectieve stimulans zou kunnen zijn om filerijders te stimuleren gerichter op zoek te gaan naar een andere job in de buurt van de woonplaats.

Bonus voor baanwissel versus verhuispremie.
Verhuizen naar de omgeving van het werk om de files te vermijden is kostbaar en lijkt voor menigeen ingrijpender dan het zoeken naar een andere werkomgeving. Op de vraag aan filerijders of het zin heeft als de overheid personen die werk dichter bij huis gaan doen in de strijd tegen de files een bonus verstrekt, antwoordde maar liefst twee derde hierop bevestigend. Een derde van de ondervraagden neemt genoegen met één extra maandsalaris. Slechts acht procent wil de overstap naar een andere werkgever beloond zien met een bonus van drie maandsalarissen. Vijf procent van de filerijders ziet een baan dichter bij de woonplaats op zich al als een bonus en verklaart hiervoor geen vergoeding te hoeven en die kans met beide handen te zullen aanpakken..

Daling acceptatie reistijd.
Werkdichterbijhuis.nl constateerde een verschuiving in het aantal filerijders die de reistijd voor woon-werkverkeer acceptabel vindt. Werd er in 2009 nog door meer dan de helft van de filerijders de reistijd als acceptabel omschreven, het onderzoek op de A2 liet een forse daling zien naar slechts een derde. Opgemerkt dient te worden dat het onderzoek uit 2010 landelijk was en dit onderzoek met name filerijders op de A2,m A4 en A12 betrof.

Files over vijf jaar verleden tijd.
In tegenstelling tot de vaak gehoorde mening dat de files nooit oplosbaar zullen zijn, zeggen de oprichters van werkdichterbijhuis.nl er van overtuigd te zijn dat de fileproblematiek binnen vijf jaar (2015 a 2016) tot het verleden behoort. Door de vele krachtenbundelingen die naar aanleiding van georganiseerde forums en samenwerkingsverbanden als Nationaal File Forum, Mobilitylab, SWSR, HNW, en WERKEN2.0 ontstaan, constateren zij een grote dynamiek bij diverse overheden, bestuurders en bij beslissers van het bedrijfsleven om met gezamenlijke kracht in Nederland de files een halt toe te gaan roepen. “Wij zijn met de website slechts een radertje in een veel groter geheel” aldus Arjan Dekker van de site. “We verwachten dankzij de gesprekken en initiatieven juist daarom dat oplossingen zullen verschijnen uit nu nog prille, vaak nog niet zeer zichtbare initiatieven en uit onverwachte hoek. Misschien onbetaalbare olie en dus bensizne prijzen..

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends