nab closed hours Het Nieuwe Werken verplicht? — Werk dichter bij huis

Het Nieuwe Werken verplicht?


Het nieuwe Werken verplicht invoeren?

Werknemers moeten het recht krijgen om zelf hun werktijden flexibel in te richten. Dat voorstel heeft minister Kamp van de zomer uitgebracht. Werkgevers worden in zijn visie verplicht daaraan mee te werken. Betekent dit een verplichte invoering van het Nieuwe Werken?

De achterliggende gedachte van dit voorstel is dat werknemers een betere balans vinden tussen werk en privé. Bijvoorbeeld doordat de werktijden van man en vrouw uit een gezin op elkaar aansluiten in plaats van overlappen. Hierdoor ontstaat een spreiding van werktijden die op zich voor werknemers en hun gezin positief kunnen zijn.

Het is niet bekend hoe minister Kamp aankijkt tegen de gevolgen voor de werkgevers. Zij lopen met een dergelijk voorstel tegen het probleem aan dat het plannen en organiseren van de werkzaamheden flink lastiger wordt. Want hoe ruim is de vrijheid voor werknemers om hun werktijden anders in te richten?Wanneer die ruimte werkelijk groot is, zal dat betekenen dat bedrijven en instellingen hun bedrijfstijden moeten veranderen. Er zal niet alleen overdag, maar ook ‘s avonds gewerkt worden en in de weekenden. Moeten de openingstijden dan ook worden uitgebreid?

Het nieuwe werken
Voor veel mensen is het Nieuwe Werken hetzelfde als thuiswerken. Daardoor kan er ’s avonds, ’s nachts en in het weekend worden gewerkt. Dat zou dus perfect aansluiten bij de ideeën van minister Kamp. Iedere werknemer kan dan geheel voor zichzelf bepalen op welke tijden en waar hij of zij zijn/haar werk uitvoert.

Een verplichte invoering van flexibele werktijden past niet bij een kabinet dat juist marktwerking en zelfregulering hoog in het vaandel heeft staan. Wanneer zij dit aan werkgevers en werknemers over laat, ontstaat er meer ruimte voor concurrentie in de arbeidsmarkt tussen werkgevers. Niet meewerken aan de invoering van het Nieuwe Werken betekent voor hen, dat zij een forse achterstand oplopen ten opzichte van werkgevers die daar wel actief beleid op voeren.

Het Nieuwe Werken is meer dan thuiswerken
De flexibilisering van werktijden, werkplekken, bedrijfstijden en bedrijfsmiddelen maken samen het Nieuwe Werken tot een succes. Tegelijk vraagt het ook om een totale nieuwe vorm van organisatie van het werk en een andere inrichting van bedrijven en bedrijfsprocessen. Niet in de laatste plaats vereist het Nieuwe Werken ook een andere, nieuwe visie op leiderschap, omdat de fysieke afstand tussen leidinggevenden en werknemers groot zal zijn.

Traditionele arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in Nederland en daarbuiten is zeker aan verandering toe. De komende jaren zal dat een vanzelfsprekendheid zijn, waaraan geen enkele werkgever en werknemer zal ontkomen. Vraag en aanbod zullen in toenemende mate niet langer op elkaar aansluiten. Met de huidige, traditionele inrichting van de arbeidsmarkt zullen deze veranderingen niet op te vangen zijn. Dus er zal onder andere geflexibiliseerd moeten worden.

Maar om juist nu voor te stellen om werknemers de volledige vrijheid te geven hun werktijden naar eigen inzicht in te richten, en de werkgevers te verplichten daarin mee te gaan, werkt contraproductief. Zo’n maatregel komt te snel en kan niet op zichzelf staan. Er zullen meer aanvullende maatregelen nodig zijn, in samenhang met de flexibilisering van werktijden. Anders komen we in de situatie terecht van een ‘nieuwe’ inrichting van het arbeidsmarktbeleid gebaseerd op de huidige traditionele arbeidsmarktpolitieke opvattingen. Wanneer dat gebeurt, wordt het Nieuwe Werken een verplichting. Het zal dan zijn doel voorbij schieten.

Geschreven door Simon Stoltz. Hij is als specialist in HRM als adviseur en interim-manager werkzaam voor grote organisaties en bedrijven in het MKB. Hij zet complete P&O-/HRM-afdelingen op, begeleidt veranderprocessen en vervult regelmatig een rol als interim hoofd P&O/HRM. Binnen WSW-organisaties houdt hij zich bezig met het opzetten en implementeren van arbeidsontwikkeling en arbeidsonderzoek. Bedrijven en instellingen die te klein zijn voor een eigen afdeling P&O/HRM kunnen Stoltz voor een vast aantal dagdelen per maand inhuren voor het behartigen van hun personeelszaken.

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends